"Što nemamo, isprintat ćemo."
Nova generacija 3D printera može proizvesti praktički sve, a mi smo se posvetili 3D printanju kartografije, modeliranju i printanju hrvatskih suvenira. Naši unikatni suvenira su izrađeni u softveru za 3D modeliranje i prilagođeni za 3D printanje. Svaki naš suvenir priča priču koja odgovara na pitanja o njegovom značenju, širem kontekstu i razlozima zašto je upravo to prigodan suvenir koji se rado kupuje.

Naši postulati

najbolji u kvaliteti pružanja usluga kupcima i partnerima
najbolji odnos cijena - kvaliteta robe
personalizirani pristup kupcima
savjeti i pronalaženje najboljih rješenja
brzina isporuke naručene robe
unikatan izbor artikala
dugogodišnje iskustvo
zadovoljan kupac - najbolja reklama

dugoročan poslovni odnos - obostrano zadovoljstvo

ZAJEDNIČKOM SURADNJOM DO BOLJIH POSLOVNIH REZULTATA!